Zwoep, zwoep, zwoep, doen de windmolens naast zijn boerderij

Boer Ad kan het niet meer aanhoren.

Een relaas in de Volkskrant van 24 november 2020. Het verhaal wordt nader uitgediept met wetenschappelijk onderzoek.

Quote:
“Geluid onder 20 hertz is niet te horen, maar wel te voelen als druk op de oren. Het komt bijvoorbeeld van grote industriële installaties, ventilatoren en het verkeer. “

Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof wordt nadere toetsing van windmolens, conform eisen die voor industriële installaties gelden, mogelijk een belangrijk criterium. Als deze norm gaat gelden dan kan pas vergunning worden verleend als vaststaat dat de gezondheid van omwonenden er op zijn minst niet op achteruitgaat.

Pieter Plass