Zoekgebied windmolens langs A15-Oost geschrapt

Op destadgorinchem.nl, 18 juli 2021.

Quote:
“De gemeente schrapt de verkenning voor windenergie in zoekgebied A15-Oost. In april nam de raad in meerderheid de motie ‘Windmolen-vrij Dichtbij’ aan, daarin is opgenomen dat de windmolens niet binnen een straal van 500 meter nabij woongebieden mogen worden gebouwd. Nu resteert alleen nog het windzoekgebied Avelingen in de RES 1.0.”