Windwinning en het geluid van windmolens

Op CulemborgseCourant.nl, 22 januari 2021.

Quote:
“Hoewel de technische ontwikkelingen van windmolens snel gaan, zijn windmolens niet geluidloos. Het geluid dat windmolens maken, komt door: •De draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid). De hoeveelheid geluid is vooral afhankelijk van de tipsnelheid (ofwel de snelheid waarmee de tip ronddraait) en de vorm van de rotorbladen.”