Windturbines: de meest belangrijke feiten

Veiligheid
 • Windmolens zijn relatief veilig, uit onderzoek blijkt dat er per jaar met 1 op de 60 problemen zijn van scheuren in bladen of zelfs het loskomen van de bladen.
 • Wat niet onderschat mag worden is de kans op het loskomen van ijs in de winterdag.
 • Verder geeft Vestas een producent van Windturbinus aan eigen mensen aan in een veiligheidsprocedure “niet binnen een straal van 400 meter te komen als dit niet nodig is”.

Conclusie:
Uit veiligheidsoverwegingen is, uitgaande van de huidige beperkte ervaring met grote windmolens, plaatsing van windmolens van de huidige generatie binnen een afstand van 1.000 meter van woningen en 400 meter van wegen, kanalen, haventerreinen en industriegebieden onverantwoord.

Bron: https://groene-rekenkamer.nl/4603/windmolens-in-de-buurt-van-woningen-hoe-veilig-is-dat/

Geluidshinder
 • Lastig begrip, een ieder kan dat anders ervaren omdat ons gehoor verschillend is. Kinderen zullen meer horen dan ouderen, en waarschijnlijk gehoorschade op langer termijn.
 • Max. te produceren dB overdag gemiddeld 47en s ’nachts gemiddeld 41, dit wordt gemeten tegen de gevel. De terugkaatsing van een nabij gelegen stalen loods in de tuin telt niet mee.
 •  Beeld U nu in dat dit geluid continu op de achtergrond te horen is. Voor minstens 15 jaar, dag en nacht.

Conclusie:
Geluidsoverlast is het meest problematische gevolg van windturbines die te dicht bij bewoning geplaatst zijn. Als men even dichtbij een windturbine staat “dan valt het geluid wel mee” zullen velen zeggen. Maar jaren achter elkaar maak het erger.

bron: https://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl/risico_en_klachten_van_windmolens

Gezondheidsklachten
 • Gevolgen geluidsoverlast: Er kunnen slaapstoornissen ontstaan: de slaapkwaliteit vermindert: minder goed inslapen, frequent wakker worden, her-inslapen wordt moeilijker. Die slechte nachtrust heeft uiteraard gevolg op de gezondheid : vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, oorsuizen, concentratiestoornissen, slaperigheid overdag. Op zijn beurt verhoogt dit dan weer het risico voor het ontstaan van ernstigere aandoeningen zoals hersen trombose, hartinfarct.
 • Gevoel dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt, kan een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden.
 • Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat windturbines mens en dier ziek maken, o.a. ten gevolge van het laagfrequente geluid en de trillingen. Voor beschermde diersoorten zoals de ringslang staat al vast dat zij verdreven worden door de trillingen, maar nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt nu ook duidelijk dat mensen ernstig ziek worden.

Conclusie:
De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, bevestigt dat de klachten over de invloed van windturbines op de gezondheid en de levenskwaliteit gegrond zijn.

bron: https://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl/risico_en_klachten_van_windmolens

Slagschaduw
 • De ronddraaiende wieken van een windturbine werpen schaduw op de omgeving. Dit kan als hinderlijk worden ervaren een gevoelig object mag maximaal circa zes uur per jaar worden geraakt door de slagschaduw. Die circa zes uur is ontstaan door de 17 dagen en maximaal 20 minuten per dag uit de officiële norm te vermenigvuldigen.
 • Gevoelige objecten zijn woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.

Conclusie:
De gevolgen van slagschaduw lijken beperkt zijn omdat: Door rekenmethodes van tevoren is vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag een lagschaduw kán optreden en de windturbine door besturingssoftware wordt stil gezet.

Bron: RVO

Landschappelijke verandering
 • Landschapsvervuiling, door de komst van grote windmolens van ca 230 meter zal dit een enorme blikvanger zijn. Windmolens nemen veel ruimte in beslag nemen en zijn opvallend aanwezig in het landschap. Zeker de stalen monsters van 230 meter. (Vergelijking; Martini toren is 94 meter)
 • Niet alleen de omgeving zal er door veranderen, maar ook van grote afstand zullen de monsters te zien zijn en beeld bepalend zijn.
 • Vogels, eenden en vleermuizen zijn vaak het slachtoffer van de wieken van een windmolen. Jaarlijks sterven ongeveer 20.000 vogels als gevolg van de aanwezigheid van windmolens. Daarmee schaart de windmolen zich in het rijtje van snelwegen, gebouwen en hoogspanningslijnen.

bron: https://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/57628-windenergie-de-voor-en-nadelen.html

 • Wat zijn de gevolgen voor toerisme in de omgeving?

Conclusie:
De mooie landschappelijke omgeving wordt bruut aangetast en zal zeker invloed hebben op het toerisme.

Milieu
 • Nu Nederland gaat inzetten op een groter aandeel wind in de energiemix, luidt hoogleraar Ad Verkooijen van de TU Delft de noodklok. In gesprek met Technisch Weekblad laat hij weten dat er volgens hem een hoop mis is met het Nederlandse windenergiebeleid, wat tot grote problemen kan leiden.
  Volgens Verkooijen is de opbrengst van windenergie ‘stelselmatig te hoog wordt voorgespiegeld’. Waar de gemiddelde capaciteitsfactor van een kolencentrale die het hele jaar op vol vermogen draait 90% is, ligt het rendement bij windturbines veel lager. Een basisgegeven is daarbij dat molens bij weinig wind niet draaien, en rond windkracht negen schakelen ze helemaal uit. ‘Dan zit er erg veel energie in de wind, maar de molen kan die er niet uit halen want dan gaat hij kapot.’
  De nieuwe situatie levert volgens hem een situatie op waarop het marktmodel niet is ingericht. ‘Bij teveel windaanbod ontstaat er onbalans in het energienet, dat kan niet, dus het overschot moet weggeregeld worden. Dan mag een contractpartij niet leveren of een andere partij moet heel veel meer afnemen. Dat laatste lukt meestal niet, dus moet er veel afgeregeld worden.
 • Grondstofdelving voor magneten windmolens zware milieuvervuiling
  In de stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Met dank aan de windmolens die in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren.
  Deze neodymium magneten worden hoofdzakelijk in China gefabriceerd.
  In Baotou moet het neodymium worden gescheiden van uranium en thorium. De stoffen worden na winning en verwerking van neodymium samen met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren.
  Van de onafzienbare tarwe- en maïsvlaktes die er tot voor tien jaar waren is niets meer terug te vinden. In plaats daarvan is er een meer dan 120 km² grote poel van borrelend giftig afval ontstaan die bedekt is met zwarte stof. Deze poel vol gif, omgeven door een tientallen meters hoge dijk, is één van de verschrikkelijke gevolgen voor het milieu, die de vraag oproept over de geloofwaardigheid van deze zogenaamde groene technologie: de windmolen.

bron: https://www.martinvrijland.nl/archief/alles/grondstofdelving-voor-magneten- windmolens-zware-milieuvervuiling/

 • Het is opmerkelijk dat de Nederlandse politiek zich stil houdt ten aanzien van deze humanitaire ramp die mede hun schuld is. Het is stil vanuit de Tweede Kamer. Hier zwijgt de heer Kamp alsmede mevrouw Liesbeth van Tongeren. Een mensenleven telt bij hen kennelijk niet mee als het aan de andere kant van de wereld ligt. Of men is/houdt zich onwetend. Het blijft stil, want er moeten immers windmolens gebouwd worden, het publiek zou zich eens kunnen keren tegen de doelstelling om duurzaam te zijn.
 • De windturbine is de laatste en grootste verbruiker van zeldzame aardmetalen. De nieuwste windturbines werken met behulp van een supermagneet van een neodymium- ijzer-borium legering (NdFeB).

bron: https://groene-rekenkamer.nl/6482/duurzame-energie-zorgt-meer-co2-en-meer-olie/

 • Op dit moment komt de energie die de mens gebruikt, wereldwijd, voor 90% uit verbranding van fossiel (olie, gas, kolen). De overige 10% wordt, als je naar de hele mensheid van deze wereld kijkt, hoofdzakelijk gehaald uit kernenergie (4%), waterkracht (3%), bio brandstoffen (2%, incl. houtverbranding en afval-verbranding) en zon+ wind (samen 0,8%).

Conclusie:
Wil men die 90% fossiel helemaal of zelfs maar grotendeels, zonder toepassing van kernenergie vervangen door energie uit zon en wind, dan is dat niet mogelijk. Van minder dan 1% energie uit zon en wind naar 90% van de wereldenergiebehoefte kan natuurlijk niet *)! Dat kan een kind begrijpen.

Bron: https://groene-rekenkamer.nl/6482/duurzame-energie-zorgt-meer-co2-en-meer-olie/

Prijs
 • Er wordt wel gezegd dat windenergie goedkoop is, maar dat is een fabel. Elektriciteit uit wind is blijvend héél veel duurder dan elektriciteit uit gas of uit kernenergie.
 • Iedere windturbine meer geeft hogere kosten in het elekticiteits netwerk.
 • Naarmate het aandeel wind in de gemiddelde elektriciteitsbehoefte toeneemt stijgen de kosten voor de centrales meer dan evenredig. Zij moeten immers extremer bijregelen.
 • De kosten voor windenergie zijn hoog, reguliere stroom is driemaal goedkoper. De hoeveelheid windenergie kan nooit gegarandeerd worden, de windmolens zijn afhankelijk van de wind om energie op te kunnen wekken.
 • Met opslag wordt windenergie helemaal onbetaalbaar.

Conclusie:
Windenergie blijft duur en wordt nog duurder naarmate het aandeel windenergie groter wordt.

Bron: https://groene-rekenkamer.nl/6719/windenergie-gaat-nog-duurder-worden/