Windpark Doetinchem moet 35.000 inwoners van stroom voorzien

Op gelderlander.nl, 5 maart 2021.

Quote:
“Aan de zuidzijde van de Oude IJssel zijn vier à vijf windturbines gepland, elk met een tiphoogte van 230 meter, op ongeveer 500 meter van de Doetinchemse woonwijk De Huet. Het plan zit nog in de beginfase, volgens Messink. Mocht het doorgaan dan zijn de turbines er mogelijk in 2025. De bedoeling is dat ze er 25 à 30 jaar staan en daarna worden afgebroken, aan het einde van de levensduur.”