Windmolens Houten stap dichterbij, raad stemt in met meer geluid

Op rtvutrecht.nl, 23 september 2022.

Quote:
“Houten – In Houten is gisteravond in de gemeenteraad opnieuw gesproken over windpark Goyerbrug. Het gaat om de bouw van vier windturbines, maar makkelijk is het tot nu toe niet gebleken om die er ook daadwerkelijk te krijgen.”