Windmolenpark Langeveen: initiatiefnemers willen lokale investeerders bij project betrekken

Op tubantia.nl, 13 mei 2022.

Quote:
“LANGEVEEN – Plaatsing van twee windmolens in de omgeving van Langeveen is goed voor de portemonnee van omwonenden. De initiatiefnemers voor dit Windpark Langeveen stellen voor dat bewoners voor 25 procent mede-eigenaar worden van de turbines en daarmee ook een kwart van de opbrengst incasseren.”