Wind Wiki

Een nieuwe waardevolle bron van informatie!

De mensen achter Windwiki.nl vertellen over het doel van de site:


Wij zijn bezorgde medici, die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap.

Wij zijn ons bewust van de gevolgen van de opwarming van de aarde, en vinden dat hier maximaal actie op moet worden ondernomen – maar níet zodanig dat ons land daardoor voor velen onbewoonbaar wordt.

Wij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.

Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil hierin objectieve informatie geven. Hiertoe hebben wij een netwerk van artsen gevormd, die de aanwezige wetenschappelijke medische literatuur samenvatten en toelichten. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven.

De artikelen worden geclusterd voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er kan ook op vraagstelling worden gezocht.


Deskundige input

  • Anne-Marike Smit, verloskundige, klinisch epidemiologe
  • Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog
  • Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD  AMS
  • Louw Feenstra, emeritus hoogleraar KNO, filosoof
  • Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater
  • Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz

bron: Windwiki.nl.