‘We wachten eerst op de goede normen voor windmolens’

Op barneveldsekrant.nl, 25 november 2021.

Quote:
“Voordat de gemeente Barneveld een bestemmingsplanwijziging op basis van een concrete turbine-aanvraag op Harselaar kan beoordelen, moeten er eerst nieuwe wettelijk vastgestelde normen zijn op het gebied van onder meer geluidhinder en slagschaduw. Dat die normen er nu nog niet zijn, heeft echter geen effect op het wel of niet vaststellen van de nu voorliggende structuurvisie.”