‘We móeten door met windenergie’, zegt wethouder Bronckhorst

Op gelderlander.nl, 2 april 2021.

Quote:
” ,,We móeten door met windenergie”, zegt wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst, ondanks dat blijkt dat er beperkt draagvlak is onder inwoners van deze gemeente voor windturbines.”