Wat wilt u de stakeholder/inwoners nog meegeven voor de besluitvorming over RES 1.0

Bron: Mentimeter maart 2021.