Wat ruist er in het struikgewas: een vogel of het geluid van een windmolen?

Op bndestem.nl, 29 juli 2021.

Quote:
“Een extra windmolen aan de Groenedijk in Etten-Leur kan de natuur in het nabijgelegen Kelsdonk verstoren. Daarom moet worden geïnvesteerd in maatregelen die het natuurgebiedje beschermen tegen die negatieve effecten.”