Vraag en antwoord

Blog van 13 november 2020 | Windturbines: de meest belangrijke feiten


Hoe past de strategie van Doesburg in het landelijke beleid?
Hiervoor is een uitleg over de RES van belang. ‘RES’ staat voor Regionale Energie Strategie. Er zijn in totaal voor Nederland 30 RES’en. Strategieën van diverse deelgebied moeten ervoor zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald. De RES Regio Arnhem Nijmegen bestaat uit de provincie, waterschappen en 16 gemeenten, waaronder gemeente Doesburg, gemeente Bronckhort dus niet. De RES heeft onder andere ‘zoekgebieden’. Dat is de term die wordt gebruikt voor locaties waar grootschalige opwekking van energie – als plan – is geprojecteerd. In de huidige RES betreft het zoekgebieden tot 2030. Het deelgebied Doesburg – Drempt is vooralsnog niet als zoekgebied aangemerkt. Dit betekent dat de strategie van de gemeente Doesburg geen onderdeel van de huidige Regionale Energie Strategie, met zoekgebieden tot 2030, is. Hoe zich dit precies verhoudt met de plannen van de gemeente Doesburg is vooralsnog onbekend. Lees hier alles over de RES voor de betreffende regio.

Over wat voor een windmolens hebben we het en hoeveel?
Dit is nog niet bekend. Wel wordt gesproken over molens van 250 m hoog om e.e.a. rendabel te maken.

Waarom van die joekels aan windmolens en niet meer zonneparken?
1 grote windmolen levert evenveel elektriciteit als een zonneveld van 23 hectare. Dat schiet dus op. Het is een afweging voor de gemeente, met welke maatregelen ga je aan de ambities voldoen en wat is erger,  veel land opofferen of het toch meer concentreren?

Waarom een site specifiek voor Drempt en niet het totaal dus ook voor gemeente Doesburg?
Wij achten het dienstbaar om ons vooral te richten op wat de plannen voor ons dorp en onze gemeenschap betekenen. Gemeente Doesburg heeft een eigenbelang en eigen koers waar wij als dorp indirect mee geconfronteerd worden.

Wat is het effect van slagschaduw?
In de buurt van een windmolen kan een (bewegende) schaduw ontstaan. Vooral bij een laagstaande zon is dit een probleem. De schaduw wordt dan langer en bereikt ook huizen die verder weg staan. Een gevel met ramen mag niet meer slagschaduw ontvangen dan 17 dagen per jaar. En niet meer dan 20 minuten per dag. Dagen met heel korte slagschaduw hoeven niet te worden berekend. Bijvoorbeeld bewolkte dagen. Slagschaduw geeft het effect van een knipperende lamp. Hier een voorbeeld van slagschaduw in een huis in Leidschendam.

Hoe zit het met de geluidsoverlast?
Geluidsoverlast is het meest problematische gevolg van windmolens kort bij woningen. Om geluidshinder te voorkomen mag een windmolen niet te dicht bij huizen staan. Een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel geluid maken. ’s Nachts mag dit niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Hiervoor worden metingen op gevels van woningen in de buurt verricht.

Ter vergelijking enkele voorbeelden:

dB(A) Beleving Voorbeelden
20 Radiostudio, boomblaadjes in de wind, fluisteren op 1.5 m
30 Erg stil Bibliotheek (30-40 dB), zacht gefluister op 5 m, opnamestudio
40 Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt, vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes in een klas
50 Rustig Licht autoverkeer op 30 m, eigen kantoorkamer, regen, koelkast, in het bos
55 Koffiezetapparaat, elektrische tandenborstel (50-60 dB)
60 Indringend Airconditioning (50-75 dB), normale conversatie, wasmachine (50-75 dB), vaatwasser (55-70 dB), naaimachine, wasdroger, pianospel (60-70 dB), F16A straaljager op 6.000 m hoogte (59 dB)
70 Storend bij telefoneren Verkeer op de snelweg, druk kantoor, elektrisch scheerapparaat (50-80 dB), stofzuiger (60-85 dB), geluid van hard staande TV, auto op 15 m.

Hoe zit het met de effecten op de gezondheid?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat windturbines mens en dier ziek maken. Dit heeft o.a. te maken met  laagfrequente geluid en trillingen. De noodzaak voor meer onderzoek wordt onderkend.

Over wat voor een afstanden tot bebouwing hebben we het?
In  de wetgeving zijn geen minimale afstanden tussen windmolens en bijvoorbeeld woningen geformuleerd. De afstand tot woningen wordt bepaald aan de hand van de normen voor bijvoorbeeld geluid, slagschaduw en veiligheid. Er moet worden
voldaan aan deze en andere normen. Als de ontwikkeling van de windmolens verder kan gaan, wordt onderzocht waar rondom de beoogde windmolens deze normen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw liggen. Dat gebeurt op basis van berekeningen van de verwachte uitstraling (geluid- en slagschaduwproductie bijvoorbeeld) van de windmolens. Aan de hand daarvan wordt duidelijk tot op welke afstand windmolens kunnen staan ten opzichte van woningen.

Wat is planschade?
Dit betreft de schade die wordt geleden als gevolg van de windmolens . Dit ontstaat bijvoorbeeld door waardedaling van een woning of grond. Een ander voorbeeld betreft  inkomensderving. Is hier sprake van dan heeft u recht op een tegemoetkoming.

Wordt de huidige situatie bij planschade vastgelegd?
Ja.

Hoe werkt de compensatie van planschade?
Wanneer u denkt dat u recht op planschadevergoeding heeft kunt u bij uw gemeente een verzoek voor een tegemoetkoming indienen. U moet ook een inschatting geven van de waardedaling. De gemeente zal de eventuele schade door een extern adviesbureau laten vaststellen. Dit wordt in de meeste gevallen overgenomen. Als u het hier niet eens bent, kunt u bezwaar maken en beroep indienen.

Wie beheert deze site?`
Pieter Plass