Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt

Inwoners van het gebied Doesburg, Drempt en buurtschappen willen:

  1. Volledig geïnformeerd worden over de plannen met windmolens en zonnevelden.
  2. In de gelegenheid worden gesteld een stem in de plannen te hebben.
  3. Dat de gemeenten Bronckhorst en Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder brengen.
  4. Er een open dialoog, open communicatie over de plannen is.
  5. Dat na zorgvuldige weging van alle belangen de best haalbare oplossingen gerealiseerd worden, niet de goedkoopste of meest makkelijke oplossingen maar de beste.

Dit blijkt uit het ondertekenen van het manifest. De meerderheid van mensen uit het gebied is het eens met deze vereisten.

Die stem in plannen, mensen betrekken, mee laten denken over oplossingen doe je door het te vragen. Dat doen we met de Volksraadpleging.

Het moment hiervoor is nu. Juist omdat er wordt gewerkt aan afwegingskaders moet hetgeen mensen vinden nu worden meegenomen.

Weten wij precies wat we mensen moeten vragen? Nee natuurlijk niet. Laat iedereen zijn of haar input maar leveren. Daar is alle ruimte voor.

Als de afwegingskaders definitief zijn is het te laat!

Omdat de gemeente Doesburg een heel ander tijdspad heeft dan gemeente Bronckhorst moeten inwoners nu van zich laten horen. Dit staat dan ook los van de recente enquête van Bronckhorst.

De naam ‘Volksraadpleging’ is niet zomaar gekozen. Bij een stem geven hoort dat er ook iets mee wordt gedaan. Daar waken wij over. Bij een enquête is dit niet vanzelfsprekend.

Vanaf maandag 21 december 2020 krijgt iedereen woonachtig in Voor- en Achter-Drempt een brief met het hoe en waarom. Andere deelgebieden volgen.

Pieter Plass