Verzoek om procedure on hold te zetten

Stichting Buurtschap Noord Oost (BNO) heeft de gemeente gemotiveerd gevraagd gas terug te nemen, een en ander on hold te zetten.

Brief aan de ambtenaren die het Energietransitie Doesburg dossier behandelen:


We leven in een aparte en moeilijke tijd, Covid-19 raast steeds harder door de wereld en legt de samenleving lam. Mensen zijn angstig, trekken zich terug of verzetten zich. Als je dit vertaalt naar een bijzonder ingrijpend en emotioneel onderwerp als de energietransitie in Doesburg, dan is de Corona crisis hiermee op een bijzonder onhandig moment. Onhandig omdat we met z’n allen moeten gaan bespreken en besluiten wat we met dit belangrijke en ingrijpende onderwerp gaan doen.

We begrijpen de opgaaf heel goed en we zijn supporter van een transparant en zorgvuldig proces op alle fronten. Wel hebben we grote twijfels of dat op deze manier wel gerealiseerd kan worden. Dit gaat ten koste van draagvlak en daarmee van het resultaat. De standpunten en belangen zijn voor iedereen anders en liggen vaak ver uit elkaar. In Zoom dit bespreken werkt niet. Het leidt nu al tot verhitte discussies en veel rumoer in het buitengebied van Doesburg.

De banden met Drempt zijn van oudsher zeer sterk en daar speelt dit nog sterker dan bij ‘ons’. Vanwege de zeer sterke relatie met Drempt, raakt het ons ook in ons dagelijkse leven. Wij voelen ons in de huidige technische setting niet senang. Het proces nu door laten gaan, zorgt voor veel weerstand.

We merken ook een enorme kennis achterstand op dit onderwerp, die met de beperkingen van nu lastig te overbruggen zijn. Tegelijkertijd worden we in de besluitvorming meegenomen, zonder echt kennis te hebben en zicht te hebben op de consequenties. Dit gaat ten koste van de zorgvuldigheid en de kwaliteit. Daar worden we nu al op aangesproken.

We hebben grote zorgen dat het de splijtzwam wordt in ons buurtschap waarin we als BNO juist de samenhang bevorderen en dat nog meer willen gaan doen. We doen daarom een zeer dringend beroep op jullie om de lopende zaken met de maatwerk groep en de lopende besluitvormings processen on hold te zetten. Het onderwerp is te belangrijk om het onzorgvuldig en in het huidige hoge tempo in Corona tijd te doen. Tot een moment dat we elkaar weer normaal kunnen spreken en zien. Dat is immers één van de belangrijkste elementen bij een ingrijpend onderwerp als dit en dat is nu helaas niet mogelijk.

Uiteraard staan we er voor open om een en ander nader toe te lichten. Alvast dank voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

Stichting Buurtschap Noord Oost