Verzet tegen windmolens laait op

Op climategate.nl, 8 juni 2022.

Quote:
“In ongeveer 15 tot 20 jaar zijn de wieken van polyester en polyurethaan versleten en moeten vervangen worden. De erosie aan de wieken veroorzaakt fijnstof. Per windturbine van 4 MW is dit 180 kg per jaar aan fijnstof.
In Nederland staan inmiddels een kleine 3000 windmolens en heb je het over West-Europa dan is er sprake van tienduizenden windmolens.”