Verzet tegen windmolens bij Oosterhout: ‘Wij willen dit gewoon niet’

Op BN De Stem, 30 December 2020.

Quote:
“Geen windmolens, geen zonnepark. ,Niet hier. De belangengroep Oranjepolder wil het Energiepark A59 van tafel en begint daarom een petitie. Wij vragen bewoners om zich uit te spreken.”