Verslag informatiebijeenkomst in Doesburg over windmolens en zonnepanelen

De avond vond plaats onder de strenge geldende Covid-19 richtlijnen. Dus geen koffie met cake maar wel een mondkapje en ieder aan een tafeltje op 1,5 meter afstand.

De sprekers van de avond waren dhr Bollen wethouder, dhr Groen beleidsmedewerker en dhr Meijer van Natuur en Milieu. Laats genoemden hebben ook zitting in de werkgroep.

Het was een informatieve avond. Het proces om tot een afwegingskader te komen is uitgelegd. Zie het als een inbreng voor een routekaart en reisplan naar ‘onze’ zonne- en windparken.

De werkgroep die de afwegingskaders gaat bepalen is als volgt samengesteld:

 • Jerre Kramer – duo-voorzitter Stichting Buurtschap Noord Oost
 • Simone Winkelhorst – duo-voorzitter Stichting Buurtschap Noord Oost
 • Ton Uenk – beheerder campings IJsselstrand en Zwarte Schaar
 • Annemarie Brouwer – bestuurslid Dorpsraad Drempt
 • Hans van den End – bestuurslid Dorpsraad Drempt
 • Monique Dirven – lid Energiecoöperatie DoesWatt
 • Alex Reinders & Marja Hartman – bestuurders LTO West Achterhoek
 • Erik Herberts – agrariër in Buurtschap Noord Oost
 • Petra Schaars – agrariër in Buurtschap Noord Oost
 • Anton Dorrestijn – bewoner buitengebied Toldijk-Steenderen
 • Edwin Breimer – agrariër buitengebied Toldijk-Steenderen
 • Kees van der Winden – bewoner Buurtschap Noord Oost
 • Nic Drion – toekomstig bewoner Buurtschap Noord Oost
 • Eri Salomé – bewoner Beinum
 • Rob Groen – beleidsmedewerker duurzaamheid Gemeente Doesburg
 • Alex de Meijer – procesbegeleider (werkzaam bij Natuur en Milieu Gelderland)

De werkgroep gaat criteria samenstellen waaraan zij vinden dat het afwegingskader moet voldoen. Hierbij valt te denken aan woongenot, recreatie, landschap, het actief betrekken van omwonenden en agrarische buurtbedrijven, de regels voor het financieel meeprofiteren en lokaal eigendom, zorgdragen voor het afbreken en evt hergebruik van de objecten aan het einde van levensduur etc.

Het afwegingskader wordt als advies aan de gemeenteraad aangeboden. De raad kan het integraal overnemen maar ze kunnen het ook terzijde schuiven of wijzigingen aanbrengen.

Een definitief afwegingskader is niet alleen van belang voor de mensen woonachtig in het gebied, maar ook mogelijke investeerders moet het houvast gaan bieden om te bepalen of het interessant genoeg is om met concrete plannen te komen. Feitelijk ligt dit in handen van de Doesburgse gemeenteraad.

Het afwegingskader kan zo scherp gesteld zijn dat er geen investeerder zich de vingers er aan wil branden ook werd genoemd dat het mogelijk zou zijn dat er samengewerkt moet gaan worden met buurtgemeenten om op hun grondgebied in gezamenlijkheid wat te gaan ontwikkelen of dat er wel molens komen maar minder. Kortom er is nog wel wat mogelijk maar de doelstelling van de gemeente Doesburg zal niet veranderen en de gemeenteraad van Doesburg is de enige partij die het laatste woord heeft.

Eva