Vergeef mij …

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2020 werd de wethouder van de gemeente Bronckhorst geconfronteerd met zijn ‘informatieachterstand’, dat hij niet op de hoogte was van de plannen van buurgemeenten met betrekking tot zonneparken en windmolens die Bronckhorst raken. Hij is, naar eigen zeggen, net zoals ieder ander, min of meer overvallen.

Het valt in de categorie dat het makkelijker is om vergeving te vragen dan je werk te doen.

Vergeef mij

Tja, volgens mij is de wethouder juist aangesteld om op de hoogte te zijn van alles wat voor onze burgers van belang is en die belangen dan ook correct te dienen. Het is wel heel simpeltjes om met de ‘ik wist het gewoon niet’ kaart te komen. Dit gaat over een juiste invulling van de vereisten voor integriteit en behoorlijk bestuur. Daar waar er plannen zijn van buurgemeenten die ook onze gemeente raken moet de wethouder op de hoogte zijn. Het is aan de wethouder dat actief te (gaan) organiseren. Het is vervolgens aan de gemeenteraad hierover te waken.

Iedere gemeente heeft een plicht buurgemeenten te informeren en te betrekken bij gemeentegrens overschrijdende projecten. Het is een beetje mal zoiets uit de krant te moeten vernemen.

Vertrouwen is beschaamd als zaken worden afgedaan met ‘ik wist het gewoon niet’. Laten we dat voor wat het is dan mag duidelijk zijn dat er wel aan de wethouder de opdracht is om als de wiedeweerga actie ondernomen.

En wat gaat u  hier nu wel mee doen?

Het moet wel tot mij komen

De wethouder heeft uitgelegd dat hij vragen over zijn informatieachterstand niet kan plaatsen omdat hij de raad juist heel goed heeft geïnformeerd over alles wat hij wist. Dat is een cirkelredenering. Hij wijst erop dat het primair de verantwoordelijkheid van een buurgemeente is om iets af te stemmen als er plannen zijn. Bronckhorst grenst aan 9 andere gemeenten en het is voor hem onmogelijk op te hoogte te zijn van wat daar allemaal speelt.

Op de vraag van gemeenteraadslid Wilko Pelgrom of de wethouder nu wel de vinger aan de pols gaat houden, in overleg gaat en dit met de raad zal delen, antwoordt de wethouder:

“Ik kan de raad niet informeren over informatie die ik niet heb.” Hierbij is nogmaals gewezen op de afhankelijkheid van wat buurgemeenten eventueel wensen te delen.

Het is een antwoord maar niet iets waar je wat mee kunt. Wetende dat er plannen door een buurgemeente op een sneltrein zijn gezet is het toch wel erg makkelijk om dan vasthoudend te zijn in de eigen benadering ‘het moet wel tot mij komen …’

Best bijzonder is dat de gemeente Doesburg prominent aangeeft dat er samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan plannen voor het opwekken van duurzame energie wordt gewerkt. Heeft de wethouder het memo nog niet ontvangen of is het toch een beetje (veel) jokkebrokken en de onschuld spelen?

Op de site van de gemeente Doesburg:

Per saldo

De wethouder gaat niet actief aan de slag om plannen te vernemen en daar dan ook iets mee te doen … hij gaat afwachten wat hem t.z.t. misschien – door Doesburg of een andere gemeente – zal worden verteld.

Pieter Plass