VEH: Bewoners nog nauwelijks betrokken bij Regionale Energiestrategieën

Op eigenhuis.nl, 15 maart 2021.

Quote:
” “Draagvlak onder bewoners is van het grootste belang voor het welslagen van de RES-en omdat die zo’n grote impact hebben op de woonomgeving. Daarom moeten burgers vroegtijdig bij de plannen worden betrokken, maar dit wordt niet gedaan”, zegt Maud Weide, belangenbehartiger energie en verduurzamen bij Vereniging Eigen Huis. “Slechts drie procent heeft inspraak gehad, een ontzettend laag percentage als je ziet dat 92% van de ondervraagden nu aangeeft wel graag betrokken te willen zijn. Hier valt een enorme winst te behalen, anders leidt het op termijn alleen maar tot verliezen”.  “

VEH hebben wij op de petitie ‘daken eerst‘ gewezen.