U krijgt binnenkort 2 weken de tijd om ook iets te vinden van zonnevelden en windmolens bij u in de buurt

Doesburg – Drempt

Of en waar zonnevelden en windmolens mogen komen is binnenkort bekend. De mogelijkheden zijn vastgelegd in een afwegingskader. Er komt een informatiebijeenkomst. Dat is dan ook het moment hier kennis van te nemen en er nog wat van vinden. Het is het sluitstuk in het participatietraject, het traject om met mensen die het aangaat in de regio tot een dergelijk plan te komen en mee te laten beslissen over zonnevelden en windmolens in de regio Doesburg en Drempt.

Vanaf 2020 tot heden is er gewerkt aan het kader. Er zijn mensen uit de regio bij betrokken (geweest) in de vorm van een werkgroep. Ook is de dorpsraad van Drempt op enig moment min of meer aangehaakt. WindmolensDrempt heeft zijdelings mee mogen doen.

Er is meegedacht, meegepraat maar de gemeente bepaalt. Het kader is niet het resultaat van uw input, uw stem, keuzes die u zijn voorgelegd in een afweging om met elkaar tot het best haalbare te komen in de hiervoor genomen periode van zo’n 3 jaar. Voor uw ‘input’ en stem krijgt u binnenkort die 2 weken.

Vanuit WindmolensDrempt was en is de inzet mensen mee te nemen en te betrekken in het proces om met elkaar tot het best haalbare te komen. Dat betreft niet het ter discussie stellen van de ‘opdracht’ maar het meedoen in de weg ernaartoe. De geboden ruimte om dit ook zo met elkaar te realiseren was en is heel erg beperkt.

Tot zover het proces en de feitelijke status.

Aan u binnenkort dan ook de mogelijkheid hier iets van te vinden.

Misschien is het helemaal goed zo.

Misschien boeit het u totaal niet. Wat maakt het uit, er valt toch weinig aan te doen dus waarom je stem laten horen?

Misschien vindt u het minder charmant en niet optimaal maar oké, zo gaat dat nu eenmaal en, ik heb er ook niet echt verstand van dus laat maar.

Misschien vindt u het onfatsoenlijk en hooghartig dat een gemeente op deze wijze met onze omgeving omgaat, dat niet de burger er over meebeslist, althans niet echt, omdat het nog even 5 voor 12 kennisnemen is en we niet meer inhoudelijk erover in gesprek kunnen.

Als het voor u belangrijk is dan is nu het moment dat kenbaar te maken. Hij die zwijgt stemt toe. Een wees gewaarschuwd, er komen zonnevelden en misschien tzt ook windmolens in uw achtertuin. Er komt geen meter grond bij en keuzes gelden niet voor even maar generaties.

Ik kan u het proces en de status uitleggen. Wat ik niet kan is u uitleggen dat de gevolgde route de juiste is. Volgens mij is het zo dat als je iets niet kunt uitleggen dan kun je met geen mogelijkheid verwachten dat iemand het snapt en het er ook mee eens is.

Wat vindt u, is dit oké, een beetje of helemaal niet?

Deel dit bericht en geef alstublieft uw mening op Facebook of per mail.

Pieter Plass