Tot waar komt slagschaduw?

In de CulemborgseCourant van 29 december 2020.

Quote:
“Tijdens de informatieavond van de gemeente over het nieuwe windpark is de vraag gesteld ‘Tot waar komt de slagschaduw van de hoogste variant van de windmolens (ashoogte 180 meter en tiphoogte 270 meter)?’ Op verzoek van de gemeente hebben de ontwikkelaars deze vraag beantwoord.”