Toenemende kritiek op zonneparken

Op Amperapark.com, 8 september 2020.

Quote:
“Zonne-energie lijkt de oplossing van de toekomst. Het is een schone vorm van energie die almaar efficiënter opgewekt kan worden. De stijgende populariteit van zonnepanelen gaat echter ook gepaard met veel vraagtekens en kritiek. Hoewel er weinig negatieve uitlatingen zijn over zonnepanelen op daken van woonhuizen en bedrijven, neemt het aantal kritische vragen over zonneparken toe.”

Lees ook: ‘Onderzoek wijst uit, kernenergie is veel goedkoper van wind- en zonne-energie‘ van 5 februari 2021.