Tientallen gemeenten willen geen grote windmolens of zonneparken

Tientallen gemeenten zien de komst van grote windmolens of zonneparken niet zitten. In een aantal regio’s zijn moties aangenomen om de komst tegen te gaan.

Dat blijkt uit een inventarisatie door de NOS. Zo wil de gemeenteraad van Molenlanden inzetten op kleine windmolens van 20 meter hoogte in plaats van op molens die misschien wel tien keer zo hoog zijn.

De gemeenteraad van Montfoort wil eerst op zoveel mogelijk daken zonnepanelen krijgen om te voorkomen dat het landschap wordt aangetast. En de gemeenteraad van De Ronde Venen wil liever investeren in windmolens op zee, dan ze toestaan op eigen grondgebied.

Regionale Energiestrategie

In onze 325 gemeenten wordt gekeken naar mogelijkheden voor duurzame energie.

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. De dertig regio’s, waar gemeenten in samenwerken, moeten allemaal vóór 1 juli een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Daartoe zijn overal zogenoemde zoekgebieden vastgesteld, gebieden waarbinnen windmolens of zonneparken de komende jaren gerealiseerd kunnen worden.

De landelijke organisatie van de RES’en laat in een reactie aan de NOS weten dat pas na 1 juli, als alle plannen zijn ingeleverd, duidelijk wordt wat het gevolg is van de opstelling van deze gemeenten.