Stroomnet niet op orde … wel alvast het landschap verziekt

Liander rapporteert op 6 november 2020 over het congestiegebied Angerlo.

Hieruit blijkt dat capaciteitsproblemen met het stroomnet voorlopig niet opgelost gaan worden.

“Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2024 afgerond te hebben. In dit gebied wordt een nieuwe middenspannings voedingskabel aangelegd.”

Dit probleem speelt op veel locaties. Zonnevelden en windmolens kunnen (voorlopig) niet of slechts voor een beperkt deel functioneren.  Het is een bizarre situatie.

In de recente Volksraadpleging hebben wij ingespeeld op dit probleem.

89% van respondenten onderschrijft dat je windmolens en zonnevelden pas toestaat als het stroomnet op orde is.

96% vindt het belangrijk dat installaties voor grootschalige opwekking van energie ook doen waar ze voor zijn bedacht. Dat dit ook toetsbaar wordt met een drempelwaarde en, indien hier niet aan wordt voldaan consequenties heeft. Dit moet onderdeel van de vergunning zijn. Deze eis voorkomt dat installaties deels of zelfs geheel ‘werkeloos’ zijn en ondertussen wel de landschappelijke aantasting een feit is.

Bekijk het Liander-rapport van 6 november 2020.

Pieter Plass