Stichting Behoud Twents Landschap heeft deze week een nieuwe zienswijze gepubliceerd over het voorlopig ontwerp van de Regionale Energie Strategie.

Op twentefm.nl, 16 april 2021.

Quote:
“De Twentse gemeenteraden buigen zich deze weken over deze plannen.”