Standpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de grotere partijen

Kernpunten m.b.t. energie-opwek:

  • GroenLinks en D66 benoemen concreet dat zonnepanelen op de lijst van verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen dienen te worden opgenomen.
  • VVD geeft aan dat voor energie-opwek op land, zonnepanelen op daken de voorkeur heeft en wil voorkomen dat Nederland wordt opgeofferd aan windparken en zonnevelden.
  • CDA ziet zonnepanelen als een onderdeel van een duurzame energiemix, wil natuur en landbouwgronden ontzien zolang er op daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen.
  • PVV en FVD zijn tegen ‘landschap bedervende’ windturbines en zonnevelden.
  • PvdA is voor zonnepanelen eerst op daken en pas dan, indien nodig, in de vorm van zonnevelden.
  • ChristenUnie is voor lokale energieopwekking onder andere met zonnepanelen.
  • SGP steunt het duurzaam opwekken van energie onder ander met behulp van zonnepanelen.