Spiekbriefje voortgang plannen | 2 februari 2021

  1. Gemeente Doesburg pakt de draad weer op met de uitwerking van het afwegingskader. Het is de bedoeling dat het kader na de zomer (2021) wordt vastgesteld.
  2.  Gemeente Doesburg gaat een enquête houden. Dit zal waarschijnlijk maart worden.
  3.  Gemeente Doesburg werkt aan een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen in het dossier windmolens en zonnevelden. Die kunt u waarschijnlijk binnen drie weken tegemoet zien.
  4.  WindmolensDrempt krijgt een formele reactie van de gemeente Doesburg op de inbreng Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst.
  5. De Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst worden in de komende raadsvergadering van de Gemeente Bronckhorst besproken.
  6. Er is contact met leden van de gemeenteraad Bronckhorst (fractie CDA) met betrekking tot de vereiste afstemming tussen gemeenten.
  7. Wethouder Peter Bollen (gemeente Doesburg) spant zich in om met diverse partijen te communiceren over voortgang. Dit betreft o.a. de werkgroep, dorpsraad Drempt, WindmolensDrempt, wethouder Paul Hofman (gemeente Bronckhorst).
  8. In de komende Hessencombinatie zal er aandacht worden besteed aan plannen voor windmolens en zonnevelden in de regio.