Roofvogel zit plannen voor windmolens dwars

Op OmroepGelderland.nl, 5 februari 2021.

Quote:
“Windmolenplannen rondom de Veluwe worden ernstig in het nauw gedreven door de wespendief, een roofvogel. Die vogel is beschermd, windmolens zorgen voor een te grote sterfte, omdat de vogels daar tegenaan vliegen.”