RES kansentafel: Meer zonnepanelen en lokaal eigenaarschap

Op kobr.nl, 27 januari 2021.

Quote:
“De voorkeuren die uit de kansentafel naar voren kwamen waren: (1) zonnepanelen op daken, (2) windmolens bij infrastructuur, bijvoorbeeld in het klaverblad en langs industrieterreinen en (3) zonnepanelen bij stadsranden nabij nieuwbouw, zolang ze goed ingepast en uit het zicht liggen of boven parkeerterreinen.”