RES-bod te hoog, dringend verzoek tot heroverweging

Zoals het zich laat aanzien kan met de huidige gerealiseerde en vergunde zon- en windprojecten ruimschoots aan de RES-doelstellingen 2030 worden voldaan. Er wordt vanuit gemeenten ingezet op substantieel meer. Dit zet druk op plannen, zorgt voor veel onrust met alle consequenties van dien.

Diverse belangenorganisaties brengen deze kwestie gezamenlijk en individueel onder de aandacht van gemeenten en de RES-regio Achterhoek met een verzoek tot bijstelling.

Ook WindmolensDrempt heeft de kwestie bij het college van Burgemeester en Wethouders en raad van de gemeente Bronckhorst, onder de aandacht gebracht.

Bewonersgroepen die de brief hebben ondertekend:

 • Platform Zon en Wind het Goor (gemeente Aalten)
 • Stichting Omwonenden Versus Windturbines (gemeente Berkelland)
 • Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand (gemeente Bronckhorst)
 • Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek, Actiecomite voor bescherming van natuur en leefbaarheid (gemeente Bronckhorst)
 • Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (gemeente Bronckhorst)
 • Bronckhorst Windturbinevrij (gemeente Bronckhorst)
 • WindmolensDrempt (gemeente Bronckhorst)
 • Geenwindmolenshier.nl (gemeente Doetinchem)
 • Tegenwind Oude IJssel (gemeente Doetinchem)
 • Actiecomité Geen Windmolens Didam Loil (gemeente Montferland)
 • Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (gemeente Oude IJsselstreek)
 • Stichting Leven met de Aarde (gemeente Oude IJsselstreek)
 • Behoud Buurtschap Heuven (gemeente Oude IJsselstreek)
 • Positieve Energie Transitie Zwolle (gemeente Oost Gelre)
 • Bomenstichting Achterhoek (Achterhoek)

Bekijk de brief van  24 maart 2021 van de 15 bewonersgroepen uit de Achterhoek inzake het RES-bod 1.0 en doelstelling energieneutraal in 2030. 

Bekijk de brief van 23 maart 2021 van WindmolensDrempt aan B&W (kopie aan de raad).

De Gelderlander heeft op 24 maart 2021 aandacht voor de brief.