Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland gepubliceerd

Op degouda.nl, 17 april 2021.

Quote:
“In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de 1e versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind.”