Raadsvergadering 5 juli 2021 | Beleidskader windenergie

Het beleidskader windenergie is gewijzigd aangenomen. Onderstaand de stemming.


Stemming amendementen:
8.1 verworpen (12 voor –13 tegen)
8.2 aangenomen (23 voor – 1 tegen)
8.3 aangenomen (16 voor – 9 tegen)
8.4 aangenomen 18 voor – 7 tegen)

Consequenties aangenomen amendementen:
8.2 toegevoegd | besluitpunt 3
8.3 verandert beslispunt 2
8.4 wordt toegevoegd | beslispunt 4

Stemming gewijzigd raadsvoorstel beleidskader:
Aangenomen (15 voor – 10 tegen)

Stemming moties:
8.1 verworpen (7 voor – 18 tegen)
8.2 verworpen (10 voor – 15 tegen)
8.3 aangenomen (24 voor – 1 tegen)

Wij zullen de consequenties in begrijpelijke taal uitleggen. Deze uitleg volgt.

Bekijk het beleidskader, amendementen en moties op de site van de gemeente.