Raad Dantumadiel buigt zich over wel of niet toestaan van de Groninger windmolentjes

Op nieuwsbladnof.nl, 14 januari 2022.

Quote:
“DAMWALD Het wel of niet toestaan van de kleine Groninger windmolens zal mogelijk op 25 januari worden besproken in de gemeenteraad van Dantumadiel.”