Raad Bronckhorst buigt zich over kaders windmolens

Vanavond 29 oktober 2020 om 19:30 uur zal de gemeenteraad deze kwestie behandelen.

Bekijk de agenda en klik door naar de webpagina om de vergadering online te volgen.

In het landelijke Klimaatakkoord is besloten dat Nederland in 2030 35 TWh aan energie op land op dient te wekken. Vanuit het Klimaatakkoord wordt aan regio’s gevraagd hoe zij hier aan bijdragen, deze bijdrage wordt uiteindelijk beschreven in een Regionale Energiestategie (RES 1.0). Bronckhorst maakt deel uit van de regio Achterhoek. In een eerdere fase heeft de gemeenteraad de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 vastgesteld. Dit is het beleidsplan, waarin aan de slag wordt gegaan om in 2030 energieneutraal te zijn en vormt de basis van de Bronckhorster inzet in het kader van de RES.

Het college van Bronckhorst heeft op 16 juni 2020 ingestemd met de Concept-RES Achterhoek, waarin beschreven staat dat de regio in 2030 1,35 TWh aan grootschalige duurzame energie wil produceren. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in juni 2021 de definitieve Achterhoekse RES 1.0 zal vaststellen. Met het procesvoorstel dat nu aan de raad voorligt kan de gemeente komen tot de RES 1.0 en tot kaders voor windenergie. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met dit procesvoorstel en zelf de ruimtelijke en maatschappelijke voorwaarden van windenergie te bepalen in het proces richting de definitieve RES 1.0.

Bekijk de agenda en relevante stukken.


De uitkomst van de toch wel lange vergadering:

Besluit:

De wethouder heeft toegezegd in het proces rekening te houden met hetgeen in het amendement beschreven staat. Het amendement is verworpen met 23 stemmen tegen. Alleen de PvdA stemde voor. Het raadsvoorstel is aangenomen met 16 stemmen voor. De GBB, VVD, GL, D66 en CU-SGP stemden voor. De PvdA en het CDA stemden tegen.

In goed Nederlands:

De manier waarop windenergie zal worden gewogen en daarover zal worden besloten binnen de gemeente ligt nu vast. Dat betreft voorlopig enkel het proces! Zo wordt stap voor stap gewerkt aan plannen die binnen de landelijke doelen moeten passen.

Er moet een plan komen in de zogenaamde RES 1.0. De streefdatum voor dit plan is 1 juli 2021. Lees bij Vraag en Antwoord wat de RES is.

Bekijk hier het procesvoorstel met de planning.

Eén reactie op “Raad Bronckhorst buigt zich over kaders windmolens

Reacties zijn gesloten.