Raad behoudt ‘pas op de plaats’ windenergie

Op streekgids.nl, 16 juni 2021.

Quote:
“e gemeenteraad van Oost Gelre besloot op 9 juni om de eerdere pas op de plaats voor windturbines officieel vast te leggen. De raad wil windturbines met een ashoogte hoger dan 80 meter daarmee niet toestaan.”