Provincie Drenthe verdeelt in totaal 5,6 miljoen euro uit gebiedsfonds onder buren van windmolenparken

Op dvhn.nl, 22 oktober 2021.

Quote:
“Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe vragen Provinciale Staten om de financiële bijdrages aan de al veelbesproken ‘gebiedsfondsen windenergie’ officieel vast te stellen.”