Projecten Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) op de kaart

De subsidie Stimuleringsregeling Duurzame Energie is dé aanjager bij de realisatie van projecten op het gebied van duurzame energie.  SDE-projecten die al gerealiseerd zijn of nu gepland staan kun je op de kaart bekijken.

De uitgaven voor deze projecten schommelen tussen de 9 en 11 miljard euro per jaar waarvan de helft naar projecten voor zonne-energie gaat.