Presentatie concept afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ Doesburg

Gemeente Doesburg presenteert op 1 november a.s. het concept afwegingskader aan de werkgroep.

Na een lange periode van stilte vanuit de gemeente en onduidelijkheid over de voortgang met het kader komt deze ‘presentatie’ als een verrassing.

Bij de uitnodiging is door gemeente het volgende aangegeven:

“Na deze avond zullen we het definitieve afwegingskader ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.”

Zoals het zich laat aanzien is het een beklonken zaak. Wat er nu precies in het kader is gekomen blijft nog even een vraag.

Wordt vervolgd …