Petitie Windmolens Drempt over zonnepanelen loopt nog geen storm

Op vee-en-gewas.nl, 1 april 2021.

Quote:
“In essentie klinkt zonnepanelen op daken in plaats van op grond niet complex. Waar zit die complexiteit dan in? „De gemeenten proberen uiteraard ook te sturen op zonnepanelen op daken, maar dat is moeilijk om af te dwingen.”