Participatie in Energie (expertavond 1)

Tijdens drie expertavonden over Energie praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De eerste expertavond over Participatie was op 21 december 2020. In deze film kunt de de expertavond terugkijken.

Het programma was als volgt:

  • Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente Bronckhorst)
  • Presentatie door Siward Zomer (Energie Samen) over het regelen van lokaal eigendom in beleid
  • Vraaggesprek met Pim de Ridder (Windpark Nijmegen), Gerlach Velthoven (Duurzaam West Betuwe) en Siward Zomer (Energie Samen) over hun ervaringen met bewonersparticipatie
  • Afsluiting