Over windmolens en zonnevelden gesproken … dan toch even iets over de ‘status’ regio Drempt Doesburg

We gaan met windmolensdrempt de grens van 3.000 publicaties voorbij. Je zou zeggen “Reden voor een klein feestje” … Ik moet u teleurstellen, we hebben niets te vieren.

In september 2020 is windmolensdrempt ‘opgericht’ om iets te betekenen in keuzes met betrekking tot windmolens en zonnevelden binnen onze regio. Reden was de op dat moment acute dreiging van ogenschijnlijk grote stappen door buurgemeente Doesburg. Grote stappen omdat er plannen werden gesmeed zonder de mensen uit de regio hierin te betrekken. Het was een beetje een overval, wat overkomt ons nu? Het kreeg een iets andere lading. We zagen het niet goed, “Het waren nog helemaal geen plannen.” Tja …

Er ontstond politiek geroezemoes en vooral traagheid. Mijn favoriete beschrijving van politiek is “We zijn er mee bezig.” Politiek kent geen resultaatverplichting waar je iemand aan kunt houden. Helaas …
En zo loopt het dan ook.

We zijn verder in de tijd en eigenlijk nog niet veel wijzer. De weg die we afleggen, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’, dat zo goed mogelijk organiseren, is er ook niet veel beter op geworden. Het zijn naar mijn smaak te veel onderonsjes en het wordt bij het grote publiek, u, weggehouden.

Die twee jaar zijn niet bijster nuttig besteed. We blijven in onzekerheid over hoe grootschalige opwek van energie er voor ons, bij ons in de regio, uit gaat zien.

Tja, leg dat maar eens uit.

Dan toch even iets over de ‘status’.

Vorige week heeft de gemeente Doesburg een concept afwegingskader gepresenteerd. Het feit dat u over de totstandkoming en keuzes die hierin zijn gemaakt nog niets heeft vernomen is naar mijn mening veelzeggend. Het ligt heel erg gevoelig. Het concept blijft nog onder de pet. Ik moet u in spanning laten.

Het meest waarschijnlijke is dat u hier iets van mag vinden op het moment dat het definitief is.🧐 Ik verwacht dat het binnen 1 à 2 maanden zover zal zijn.

Wordt vervolgd …

Pieter Plass

Presentatie concept afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ Doesburg

Gemeente Doesburg presenteert op 1 november a.s. het concept afwegingskader aan de werkgroep.

Na een lange periode van stilte vanuit de gemeente en onduidelijkheid over de voortgang met het kader komt deze ‘presentatie’ als een verrassing.

Bij de uitnodiging is door gemeente het volgende aangegeven:

“Na deze avond zullen we het definitieve afwegingskader ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.”

Zoals het zich laat aanzien is het een beklonken zaak. Wat er nu precies in het kader is gekomen blijft nog even een vraag.

Wordt vervolgd …

De dieselmotor gaat de wereld redden!

Onderzoekers in  Australië hebben een techniek ontwikkeld om een dieselmotor op schone waterstof te laten lopen. Het is een doorbraak omdat de techniek op bestaande dieselmotoren kan worden toegepast.

Naar verwachting zal e.e.a. binnen 2 jaar beschikbaar zijn. Het kan substantieel bijdragen aan de energietransitie.

Lees hier het artikel.