Onderzoek naar gezondheidseffecten windmolens heeft verschillende mogelijkheden

Op zorgkrant.nl, 7 juli 2022.

Quote:
“Het RIVM concludeert op basis van de bestaande literatuur dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over bepaalde gezondheidseffecten van het wonen in de buurt van windmolens.”