Onderzoek | Het stroomnet loopt vast

Op groene.nl, 6 juli 2022.

Quote:
“Al jaren ontbreekt een plan om het Nederlandse stroomnet toekomstbestendig te maken. Den Haag weigert regie te nemen. De klimaatdoelen lijken daarmee verder weg dan ooit.”