‘Onbegrijpelijk dat zo’n bijeenkomst gewoon doorgaat in deze periode’

In Contact Bronckhorst Zuid van 10 november 2020 uitgebreid aandacht voor de Doesburgse plannen om windmolens en zonneparken in de regio te realiseren.

Quote:
“Jammer dat Doesburg niet de tijd neemt om de samenleving in Drempt hierin actief deel te laten nemen. Dat is een voorwaarde om draagvlak te creëren”, zegt Jeroen Bremer, voorzitter van de Dorpsraad Drempt.

Ook is het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst opgenomen. Als u voor meer betrokkenheid van inwoners bij de plannen bent kunt u dat laten zien door het manifest te ondertekenen. Hiermee zegt ook u “Ja zo zou het moeten”.