Omwonenden van Windpark Houten praten met Eneco over schadevergoeding, gemeente bemiddelt

Op gelderlander.nl, 13 oktober 2022.

Quote:
“De twee partijen zijn met elkaar in gesprek over een financiële tegemoetkoming vanwege de overlast die de windmolens veroorzaken. De gesprekken daarover verlopen moeizaam.”