Nieuwsbrief Afwegingskader Duurzame Energie

Nieuwsbrief van de gemeente Doesburg d.d. 13 november 2020


Afwegingskader maken we samen

In Doesburg zijn we gestart met de eerste gesprekken over het maken van een afwegingskader voor zonne- en windenergie. Er zijn geen concrete plannen voor zon- en windenergie.

Een afwegingskader is een soort overzicht met regels waaraan een ontwikkelaar voor zon-of windenergie moet voldoen. Het is dus van belang dat deze met inspraak van belanghebbenden wordt samengesteld.

Om alle belangen die kunnen spelen bij windturbines en zonnevelden goed mee te nemen, wordt het afwegingskader opgesteld door een breed samengestelde werkgroep. Maar ook u krijgt gelegenheid om úw vragen te stellen en uw mening te geven.

Aanpassen tempo ivm Corona

Tempo aanpassen
Het proces wordt momenteel vertraagd. Dit is nodig omdat we elkaar bij voorkeur fysiek (in het echt) persoonlijk willen ontmoeten. Momenteel kan gaat dat zeer beperkt binnen de Corona maatregelen. Zodra dat door de regels wordt toegestaan willen we dat uitgangspunt graag weer oppakken.

Wat verder meespeelt is dat in de gemeenten om gemeente Doesburg heen ook wordt gesproken en gekeken naar zon-en windenergie. Wij stemmen zoveel mogelijk af met deze buurgemeenten, zoals met gemeente Bronckhorst.

We stemmen de processen zoveel mogelijk op elkaar af. Immers het houdt niet op bij de gemeentegrenzen, dat weten wij maar al te goed. En dat is ook wat inwoners aan ons vragen.

Gebruik uw inspraak
Wethouder Peter Bollen: “We willen de regels voor in een afwegingskader graag samen maken met inwoners, partijen en belanghebbenden. Het gaat om de directe leefomgeving en ook om de toekomst. We willen kostbaar omgaan met onze energiebronnen. Iedere gemeente heeft de uitdaging om te kijken naar eigen beleid en wat mogelijk is op eigen grondgebied. Ik wil dan ook oproepen om gebruik te maken van de inspraak die wij bieden. Wij horen uw ideeën of zorgen graag, alleen dan kunnen we passende regels opstellen. Juist om te voorkomen dat er in de toekomst plekken gebruikt worden op een manier die wij met elkaar niet wenselijk vinden.“

Werkgroep

Vanaf eind augustus 2020 heeft de gemeente via o.a. een oproep in de Regiobode, een huis-aan-huisbrief in het buitengebied en een gericht verzoek aan belangenorganisaties, mensen voor de werkgroep geworven. Daarbij waren uitdrukkelijk ook de bewoners(organisaties) van het gebied meteen grenzend aan Doesburg in beeld, vanwege de eventuele zichtbaarheid en effecten voor de wijdere omgeving. De werkgroep bestaat nu uit 16 leden, met een goede vertegenwoordiging vanuit Buurtschap Noord Oost en het aan Doesburg grenzend buitengebied en Voor- en Achter-Drempt.

Tussentijds zullen de werkgroepleden regelmatig met hun ‘achterbannen’ terugkoppelen, en de gemeente met de gehele bevolking. Zo zorgen we ervoor dat alle vragen, zorgen, belangen en ideeën goed worden meegenomen. Er zal tenminste één keer een grotere bijeenkomst worden gehouden om een tussenresultaat van de werkgroep te presenteren en bespreken. Als dat niet kan vanwege de corona-maatregelen, zoeken we naar een andere vorm. U kunt ook rechtstreeks mailen met de gemeente: duurzaam@doesburg.nl.


Leestip:
Blog: Gemeente Doesburg past tempo aan en belooft ‘meepraten’