Nieuwsbrief afwegingskader Duurzame Energie gemeente Doesburg

De gemeente heeft inmiddels een concept afwegingskader. In April wordt een en ander in Drempt en Doesburg gepresenteerd. U krijgt nog de gelegenheid om input  te leveren. In juni 2022 wordt het kader dan definitief.

Bekijk de nieuwsbrief van de gemeente.


Doelstelling van de gemeente:

“Samen met de bevolking wil de gemeente die regels opstellen. Het kan dan o.a. gaan om wensen op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, participatie, meedelen in de opbrengsten etc.”

Aan u de beoordeling of de huidige gang van zaken, het deel ‘samen’, hier in voorziet.