Nederlandse stroom wordt groener: veel windmolens en zonnepanelen erbij

Op trouw.nl, 7 april 2021.

Quote:
“In 2020 nam de hoeveelheid door zon en wind geproduceerde stroom met 40 procent toe. Zon en wind dekten toen samen ongeveer een zesde van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik, zeg maar: het verbruik van de provincies Utrecht en Noord-Holland samen.”