Nederlandse aanpak windturbines in strijd met Europees recht

Op telegraaf.nl, 30 juni 2021.

Quote:
“De geluidsnormen die zijn gebruikt voor plaatsing van windparken in Nederland zijn per direct buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State.  De Nederlandse overheid heeft nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt, en dat had volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie wel gemoeten.”